Former för mer och effektivare samverkan

God samverkan i forskning och utbildning kan mycket väl – och ofta – bedrivas på individnivå, baserad på personliga kontakter. Om samarbetet ska intensifieras, skalas upp eller på annat sätt kopieras kan det vara nödvändigt att använda en modell för att formalisera processer och roller. För strategiska partnerskap behövs oftast också en modell för samverkan på operativ nivå, till exempel i form av samverkansarenor.

Vilken modell som är lämpligast avgörs av typen av samverkan och dess syfte, samt av den akademiska respektive externa partens förutsättningar och behov.

Verktyg för att underlätta olika former av samverkan

Strategiska partnerskap, multilateral samverkan kring ett specifikt tema, internationell samverkan eller medborgarforskning. På sidorna för respektive resurs finns även bakgrundsinformation och kontaktuppgifter till dem som varit delaktiga i att ta fram modellerna.

Arenor för tematisk samverkan

Arenor ur ett omvärldsperspektiv

Verktyg för strategiska partnerskap

Medborgarforskning som verktyg för samverkan

Processer & rutiner för internationell samverkan