Projekten

Här nedan listas samtliga projekt som ingår i K3-utlysningen.

Mer information om respektive projekt, kontaktpersoner samt projektrelaterade nyheter och aktiviteter listas på respektive projektsida.

Titel
Projektledande lärosäte
Kontaktperson
Ökad samverkanskompetens inom universitet och högskolor: Utveckling och test av ett kurskoncept (Kurs) Lunds universitet Eugenia Perez Vico Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande (AGERA) Göteborgs universitet Anders Ahlbäck Metodik för utveckling av samverkansarenor (MUSA) Göteborgs universitet Monica Sand Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande (SAFIR) Uppsala universitet Olle Bergdahl Metoder för relevansbedömning av utbildningar (MerUt) Kungliga Tekniska Högskolan Johan Blaus Strategiska Partnerskap för effektiv och transparent samverkan (SPETS) Linnéuniversitetet Åsa Rydell Blom Meritvärde av samverkansskicklighet (MerSam) Högskolan i Borås Anna Bergstrand Utåtriktad personrörlighet (PAUS) Södertörns högskola Johanna Tollbäck Omvärldsarenan (Omar) Högskolan i Skövde Mats Rydehäll Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning (ARCS) Göteborgs universitet Dick Kasperowski Internationalisering av samverkan (INSA) Jönköping University Roy Andersson En sektorsgemensam wiki för samverkansbegrepp (SamSyn) Stockholms universitet Petra Norling Exjobbsmodell och samarbeten med externa aktörer (ESAIM) Kungliga Musikhögskolan Emilie Lidgard Indikatorer för uppföljning av samverkan (UtvInd) Södertörns högskola Dan-Anders Lidholm Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter (IMP) Chalmers & Göteborgs universitet Charlotte Emlind Vahul & Andrew Telles Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet (NyaVägar) Högskolan Väst Lena Lindhé Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande (SKÖN) Linköpings universitet Jan Axelsson Samverkan genom uppdragsutbildning (LUPP) Högskolan Väst Monika Hattinger


Mer information finns under projektrubrikerna ovan, alternativt kontakta respektive projektledare. 
Fattas det information om ditt projekt eller är något felaktigt? Kontakta oss så rättar vi till det!