Förutsättningar för samverkan

Även när ett lärosäte har en uttalad strategi för samverkan, och har identifierat lokala behov och intresseområden hos såväl lärosätet som externa parter, behövs ofta fortfarande vissa förutsättningar för att samverkan ska initieras och bli framgångsrik. Vanligtvis handlar det om tid och resurser, men även incitament i form av meriteringsmöjligheter, verktyg för kommunikation, kunskap om IP-rättigheter eller andra förutsättningar kan vara kritiska för att ett samverkansprojekt ska vara framgångsrikt och ge de mervärden det har potential för.

Verktyg för att underlätta samverkan och nyttiggörande

På sidorna för respektive resurs finns även bakgrundsinformation och kontaktuppgifter till dem som varit delaktiga i att ta fram materialet.

Wiki för samverkansbegrepp

Bedömning av meritvärde av samverkan

Såddfinansiering av samverkansprojekt

Kompetensutveckling inom samverkan

Nyttiggörande av kunskapstillgångar