Verktyg för samverkan

Låt ändamålet styra medlet

I skriften Samverkan med det omgivande samhälletutgångspunkter och principer (2018) skriver SUHF:s expertgrupp för samverkan: ”Samverkan är en integrerad del av – och enbart relevant i relation till – lärosätenas forskning eller utbildning. Specialiserade samverkansenheter och riktade samverkansstrategier ger strukturella förutsättningar, men själva samverkan måste ske inom forskningen och utbildningen.” (s. 13).

Samverkan bör således inte ses som ett slutmål i sig, utan ett medel för att effektivare kunna nå andra mål. Varje enskilt lärosäte bör välja den inriktning och modell för samverkan som bäst tillgodoser era förutsättningar och behov.

Vad vill ni åstadkomma och vad behöver ni för att uppnå det?

Låt er inspireras av behovsområdena och verktygen här och på följande sidor, och fundera på vilken typ av verktyg som skulle kunna passa ert lärosäte, institution eller utbildningsprogram. Kontakta gärna de som tagit fram verktyg och rapporter för att få en djupare förståelse för hur de bäst kan användas för att motsvara era behov.