Projektgemensamt material och lärande

Erfarenhetsutbyten, inspiration och kunskapsgenerering – K3-projektens tre år har gett fler resultat utöver de enskilda projektens respektive leveranser.

Det gemensamma lärandet som uppstår när många människor träffas och arbetar tillsammans är värdefullt att ta vara på. Förutom de planerade projektleveranserna har det under arbetets gång uppstått en handfull teman ”på tvärsen” – teman sprungna ur ett spontant behov av att diskutera frågor relevanta för alla projekt. Etik- och avtalsfrågorna är exempel på dessa, liksom kommunikation och spridning av resultaten till relevanta målgrupper, som ofta är desamma för flera projekt.

Här finns en del av det gemensamt framtagna materialet från konferenser, workshops och andra möten under de tre år som K3-projekten pågått. Saknar du något, eller har du material som borde ligga här? Hör av dig till projektledning@k3-projekten.se!

K3-projektens slutkonferens

Missade du K3-konferensen 15-16 april? Här kan du ta del av alla projektpresentationer, paneldiskussioner och andra inslag. Filmerna är upplagda som en spellista, så du kan hoppa mellan programpunkterna med fast forward-knappen (fungerar bäst på dator).

Paneldiskussioner från K3-projektens slutkonferens

Här hittar du samtliga paneldiskussioner under K3-projektens slutkonferens, samt de inledande och avslutande anförandena från Eugenia Perez Vico, LU, respektive Anna-Carin Ramsten, Vinnova.

Gemensamt lärande mellan projekten

”På tvärsen”-teman

Etiska frågor

Avtal: material från workshop 2020

Kommunikation & implementering

Interna konferenser