Projekten i K3-utlysningen

Här nedan listas samtliga projekt som ingår i K3-utlysningen.

Mer information om respektive projekt, kontaktpersoner samt projektrelaterade nyheter och aktiviteter listas på respektive projektsida.

Titel
Akronym
Projektledande lärosäte
Kontaktperson
Ökad samverkanskompetens inom universitet och högskolor: Utveckling och test av ett kurskoncept Lunds universitet Eugenia Perez Vico Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande AGERA Göteborgs universitet Anders Ahlbäck Metodik för utveckling av samverkansarenor MUSA Stockholms universitet David Paulsson Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande SAFIR Uppsala universitet Cecilia Nilsson Metoder för relevansbedömningar av utbildningar MerUt Kungliga Tekniska Högskolan Johan Blaus Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan SPETS Linnéuniversitetet Åsa Rydell Blom Meritvärde av samverkansskicklighet MerSam Högskolan i Borås Anna Bergstrand Utåtriktad personrörlighet PAUS Södertörns högskola Johanna Tollbäck Omvärldsarenan Omar Högskolan i Skövde Mats Rydehäll Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning ARCS Göteborgs universitet Dick Kasperowski Internationalisering av samverkan INSA Jönköping University Roy Andersson Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan SamSyn Stockholms universitet Charlotte Rossland Etablering av självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik ESAIM Kungliga Musikhögskolan Emilie Lidgard Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan UtvInd Södertörns högskola Dan-Anders Lidholm Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter IMP Chalmers & Göteborgs universitet Charlotte Emlind Vahul & Andrew Telles Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet NyaVägar Högskolan Väst Lena Lindhé Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande SKÖN Linköpings universitet Jan Axelsson Samverkan för livslångt lärande – uppdragsutbildning LUPP Högskolan Väst Monika Hattinger


Mer information finns under projektrubrikerna ovan, alternativt kontakta respektive projektledare. 
Fattas det information om ditt projekt eller är något felaktigt? Kontakta oss så rättar vi till det!