UtvInd

Indikatorer för uppföljning av samverkan

Projektet har utvecklat och prövat modeller för lärosätesintern uppföljning av samverkan baserade på set av noggrant utvalda kvantitativa och kvalitativa indikatorer, anpassade till såväl olika ämnesområden som lärosätens olika profiler. Målet har varit att tillhandahålla en väl förankrad och transparent modell för uppföljning/utvärdering av samverkan, på olika organisatoriska nivåer, som innehåller både ämnesspecifika och generella indikatorer. Modellen ska kunna användas av lärosäten för uppföljning, styrning och kvalitetsutveckling av samverkan

Ta del av resultaten här (pdf):

Mer om projektet UtvInd

I projektets inledande fas har deltagande lärosäten studerat verksamhetsområden och i samråd med samverkansparter, kärnverksamhet och forskning tagit fram grundläggande indikatorer. I följande faser testades indikatorerna på pågående samverkansaktiviteter i nära samarbete med ledning, kärnverksamhet och administration och sammanställdes till en flexibel modell för utvärdering och styrning av samverkan. 

Förväntade effekter och resultat

  • Etablering av en modell för lärosätesintern uppföljning av samverkansaktiviteter och -processer genom identifiering, testning och analys av ämnesspecifika och generella indikatorer. Modellen ska kunna användas av lärosäten för uppföljning, styrning och kvalitetsutveckling av samverkan
  • En god förankring av, och acceptans för, framtagna indikatorer och uppföljningsmodell hos såväl ledning som kärnverksamhet 
  • Genom erfarenhetsutbyten och kunskapsspridning mellan deltagande och övriga lärosäten tillgängliggörs uppföljningsmodellen inom sektorn

Se en presentationsfilm om projektet och dess resultat här (19 min, textad)

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Södertörns högskola

Roll

Kontaktperson

Namn
Dan-Anders Lidholm

Deltagande lärosäten

Södertörns högskola
Högskolan Dalarna
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Karlstads universitet
Röda Korsets Högskola