SKÖN

Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande

Hur kan man skapa ett övergripande kvalitetssystem för utbildning och forskning som befordrar nyttiggörande? Den frågan har behandlats i projektet Skön (Samverkansintegrerat Kvalitetssystem för Ökat Nyttiggörande).

Utgångspunkten är antagandet att samverkan stärker kvaliteten i forskning och utbildning och främjar lärosätens bidrag till samhällsutvecklingen.

Ta del av slutsatserna här (pdf):
Bilagor: Kap 1Kap 2Kap 4 Kap 5Kap 6Kap 7

SKÖN-projektet presenterade sina resultat vid en konferens 9-10 november. Program

Övrigt material från projektet:

CSIRO Research Impact Management presentation, Dr Tom Keenan

CSIROs Impact pathway canvas

Mer om projektet Skön

En första uppgift inom projektet – som till stora delar varit uppbyggt kring erfarenhetsutbyte mellan de tio inblandade lärosätena – var att inventera hur och i vilken mån samverkan med externa parter befordras i nuvarande kvalitetssystem. I nästa steg utvecklades verktyg för att värdera och tydliggöra effekter och resultat av samverkan. Dessa verktyg ska senare kunna användas i lärosätenas arbete med att utveckla robusta och heltäckande kvalitetssystem, som utöver att främja kvalitet i forskning och utbildning också befordrar nyttiggörande genom samverkan.

Förväntade resultat av de olika delprojekten:

  • En sammanställning av samverkansdimensionen i lärosätenas nuvarande kvalitetssystem.
  • En terminologi som kan användas som utgångspunkt för utveckling av samverkansaspekten i kvalitetssystemen.
  • En undersökning av fallstudier som verktyg för kvalitetsbedömning av samverkan och nyttiggörande samt rekommendationer för fortsatt arbete med modellen.
  • En internationell jämförelse som kan användas för benchmarking.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Linköpings universitet

Roll

Projektledare

Namn
Jan Axelsson
E-post
jan.axelsson@liu.se
Telefonnummer
013-282556
Roll

Projektkoordinator

Namn
Helena Balogh
E-post
helena.balogh@liu.se
Telefonnummer
013- 28 68 48

Deltagande lärosäten

Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Karlstad universitet
Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Malmö universitet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola

(Utöver dessa tio följs projektet aktivt av ytterligare 8 lärosäten.)