SamSyn

En sektorsgemensam wiki för samverkansbegrepp

”Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan”. Hur är det med högskolesektorns språk för samverkan? Vad betyder orden, använder vi samma begrepp och skiljer det sig åt från våra samverkanspartners språkbruk? Samsyn-projektet (2018-2020) har undersökt just det och presenterar här resultatet: en vägledande samverkansnomenklatur för universitet och högskolor i form av en wiki.

Kort film om bakgrunden till Samsynwiki, hur den är uppbyggd och kan användas.

Ett verktyg för samverkanskommunikation – PPT om Samsynwiki och arbetet bakom (pdf)

Mer om projektet SamSyn

”Samsyn” speglar syftet att bidra till en ökad förståelse för högskolesamverkan genom att ta fram en vägledande samverkansnomenklatur. När alla har tillgång till ett gemensamt språk stärks kommunikationen och därmed förståelsen för vad samverkan är och kan vara, både för lärosäten och för externa samverkansparter. I förlängningen ökar det förutsättningarna för givande samarbeten!

Samsyn-projektet har involverat flertalet intressenters tankar och inspel för att bygga upp ett vägledande samverkansspråk som kan leva vidare efter projekttiden. För att få till nyanserade och hållbara beskrivningar har artiklarna arbetats fram tillsammans med många olika parter, från såväl akademin som från offentlig och idéburen sektor och näringslivet.

Som ett bärande stöd för projektet har en wiki-plattform använts. Projektet har byggt en egen Samsyn-wiki som har flera funktioner, både som arbetsverktyg och slutresultat. Efter projekttiden kommer wikin att finnas kvar som en nationell resurs och löpande vidareutvecklas.

Se en presentationsfilm om SamSynprojektet här (12 min, textad)

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Stockholms universitet

Roll

Projektledare

Namn
(Charlotte Rossland, jan 2018-jun 2020), Petra Norling (jun-dec 2020)
Titel
Kontaktperson från jan 2021: Lars Jämterud, Linköpings universitet
E-post
lars.jamterud@liu.se

Deltagande lärosäten

Stockholms universitet
Malmö universitet
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Gävle
Linköpings universitet
Örebro universitet

Ytterligare en medverkande part är Wikimedia Sverige.

Projektets webbplats

https://samsynwiki.su.se