SAFIR

Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande

Såddfinansiering för initiering av samverkansprojekt mellan akademi och externa aktörer är ett starkt incitament och ofta en avgörande faktor för att komma igång. Projektet SAFIR har arbetat med att kartlägga och utvärdera de verktyg för samverkansfinansiering som finns idag, främst vid de sju deltagande lärosätena men även nationellt och i viss mån internationellt. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra och hur skulle verktygen kunna vidareutvecklas?

SAFIR:s slutrapport finns för nedladdning här

Mer om projektet SAFIR

Målet med SAFIR-projektet har varit att vid de sju ingående lärosätena testa olika verktyg för samverkansfinansiering och utifrån dessa tillsammans utveckla kunskap om hur samverkansfinansiering bäst kan användas för att skapa hållbara idéer och hållbara samverkanskonstellationer med aktörer utanför universitet och högskolor. SAFIR har också undersökt hur man når ut brett på lärosäten för att inspirera målgrupper som inte har en stark tradition av samverkan. SAFIR arbetar även med att, utifrån kartläggning och erfarenhetsutbyte från egna tester, uppnå effektiva och transparenta processer samt goda uppföljningsrutiner för att säkerställa att vi finansierar rätt idéer.

De fem övergripande målen för SAFIR:

  • Utveckla robusta och transparenta beslutsprocesser för samverkansfinansiering
  • Utveckla goda uppföljningsrutiner
  • Finansiering av ”rätt” idéer
  • Skapa långsiktighet
  • Nå nya målgrupper

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Uppsala universitet

Roll

Projektledare

Namn
Olle Bergdahl
E-post
olle.bergdahl@uuinnovation.uu.se
Telefonnummer
018-471 59 87

Deltagande lärosäten

Uppsala universitet
Stockholms universitet
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Mittuniversitetet
Göteborgs universitet
Lunds universitet

Nyheter från projektet