SAFIR

Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande

Projektet Safir kartlägger och analyserar olika finansieringsverktyg för samverkansprojekt, men utför även skarpa tester av såväl beprövade verktyg som nya idéer.

En såddfinansiering för initiering av samverkansprojekt mellan akademi och externa aktörer är ett starkt incitament och ofta en avgörande faktor för att komma igång. Projektet SAFIR har arbetat med att kartlägga och utvärdera de verktyg för samverkansfinansiering som finns idag, främst vid de sju deltagande lärosätena men även nationellt och i viss mån internationellt. Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra och hur skulle verktygen kunna vidareutvecklas?

Målet med SAFIR-projektet är att vid de sju ingående lärosätena testa olika verktyg för samverkansfinansiering och utifrån det tillsammans utveckla kunskap om hur samverkansfinansiering bäst kan användas för att skapa hållbara idéer och hållbara samverkanskonstellationer med aktörer utanför universitet och högskolor. SAFIR arbetar också med hur man når ut brett på våra respektive lärosäten för att inspirera målgrupper som inte har en stark tradition av samverkan. SAFIR arbetar också med att, utifrån kartläggning och erfarenhetsutbyte från egna tester, uppnå effektiva och transparenta processer samt goda uppföljningsrutiner för att säkerställa att vi finansierar rätt idéer.

De fem övergripande målen för SAFIR-projektet är;

  • Utveckla robusta och transparenta beslutsprocesser för samverkansfinansiering
  • Utveckla goda uppföljningsrutiner
  • Finansiering av ”rätt” idéer
  • Skapa långsiktighet
  • Nå nya målgrupper

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Uppsala universitet

Roll

Projektledare

Namn
Olle Bergdahl
E-post
olle.bergdahl@uuinnovation.uu.se
Telefonnummer
018-471 59 87

Deltagande lärosäten

Uppsala universitet
Stockholms universitet
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Mittuniversitetet
Göteborgs universitet
Lunds universitet

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet