PAUS

Utåtriktad personrörlighet

För att stimulera personrörlighet och nytt lärande kring detta leder Södertörns högskola under 2018-2020 det Vinnovafinansierade projektet ”PAUS – Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan”. Syftet med projektet är att dokumentera och sprida erfarenheter från utbyten där forskare och lärare vistas 20 % av sin arbetstid i 6 månader ute i en annan icke-akademisk organisation med fokus på att bidra till ökad kvalitet i undervisning. Projektet är en sektorsövergripande satsning som möjliggör att flera lärosäten samtidigt genomför vistelser där gemensamt lärande och erfarenhetsutbyten ökar möjligheterna för utveckling inom området. Totalt kommer ca 65 vistelser genomföras i en mängd olika organisationer i privat, offentlig och idéburen sektor, under de tre år projektet pågår.

Följ PAUS på bloggen: http://blogg.sh.se/paus/

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Södertörns högskola

Namn
Johanna Tollbäck
E-post
johanna.tollback@sh.se

Deltagande lärosäten

Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Borås
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Kungliga Tekniska Högskolan
Örebro universitet
Åbo akademi (Finland)

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet