PAUS

Utåtriktad personrörlighet

PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan – där 76 forskare/lärare gjort utbyten i andra icke-akademiska organisationer, avslutas i juni 2021. Erfarenheter från dessa utbyten har samlats i en digital handbok för andra forskare/lärare som vill genomföra ett utbyte, liksom för lärosäten som vill driva personrörlighetsprogram.

Här kan ni ta del av inspirationsmaterial i form av filmer, rapporter och presentationer samt tips och rekommendationer:

Följ PAUS på bloggen: http://blogg.sh.se/paus/

Mer om projektet PAUS

Anna Hedberg Jernberg, grafisk facilitator, har sammanfattat en PAUS-workshop i augusti 2019.

För att stimulera personrörlighet och nytt lärande kring detta ledde Södertörns högskola under 2018-2020 det Vinnovafinansierade projektet ”PAUS – Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan”. Syftet med projektet har varit att dokumentera och sprida erfarenheter från utbyten där forskare och lärare vistas 20 % av sin arbetstid i 6 månader ute i en annan icke-akademisk organisation, med fokus på att bidra till ökad kvalitet i sin undervisning. Projektet var en sektorsövergripande satsning som möjliggjort att flera lärosäten samtidigt genomfört vistelser där gemensamt lärande och erfarenhetsutbyten ökat möjligheterna för utveckling inom området. Totalt har ca 65 vistelser genomförts i en mängd olika organisationer i privat, offentlig och idéburen sektor.

Se en presentationsfilm om PAUS här (24 min, textad)

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Södertörns högskola

Namn
Johanna Tollbäck
E-post
johanna.tollback@sh.se

Deltagande lärosäten

Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Borås
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Kungliga Tekniska Högskolan
Örebro universitet
Åbo akademi (Finland)