Omar

Omvärldsarenan

Det övergripande målet och syftet med projektet är att utifrån ett tydligt omvärldsfokus utveckla kunskapen om omvärldens roll för arenor och framgångsfaktorer för samverkansarenor utifrån en omvärldskontext. Vidare är målet och syftet att i projektet tillsammans med externa partners stärka samverkanskapaciteten hos deltagande lärosäten och vidareutveckla de befintliga arenor som finns hos lärosätena.

Avsikten är att den kunskap och erfarenhet som erhålls i projektet ska omvandlas till konkreta omvärldsrelaterade framgångsfaktorer för arenor och därmed komplettera befintlig ”best practice”. Projektet avser också att skapa en ökad kunskap kring hur lärosäten effektivt kan följa upp och utvärdera den samverkan som bedrivs i en arena med avseende på måluppfyllnad och effekter för såväl externa intressenter som för lärosätet. Projektet inkluderar även aspekter som rör framgångsrika organisations- och styrformer för arenor samt arbete med strategier.

Projektet bedrivs i form av sju arbetspaket som definierar de huvudsakliga aktiviteter som kommer att genomföras i projektet. 

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Högskolan i Skövde

Roll

Koordinator

Namn
Högskolan i Skövde – Rektors stab
Roll

Kontaktperson

Namn
Mats Rydehäll
E-post
mats.rydehall@his.se

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter