NyaVägar

Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet

Högutbildad kompetens behövs i hela landet och många orter och regioner står inför omfattande utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Näringsliv och offentliga aktörer har svårt att hitta personal med rätt utbildning. I förlängningen hotas landsbygdskommunernas tillväxt liksom samhällsutvecklingen i hela landet av den kunskaps- och kompetensklyfta som nu förstärks allt mer. De utbildningspolitiska vägvalen har hittills inte kunnat hejda den negativa trenden.

Det är viktigt för innovation, tillväxt och kunskapsbildning att arbetsmarknader som är belägna på långt avstånd från orter med högre utbildning kan ha kontakt med, påverka och vara involverade i såväl akademisk utbildning som i kunskapsutveckling och kunskapsdriven innovation.

Projektet ”Nya vägar” har tagit fram fem delrapporter samt en slutrapport. Du hittar dem här:

  • Distansutbildning och e-lärande – utmaningar, möjligheter och alternativa modeller. NyaVägar_WP2
  • Högre utbildning i alla kommuner? NyaVägar_WP3
  • Effekter av högre utbildning på regional utveckling. NyaVägar_WP4
  • Avtal, struktur och organisation. NyaVägar_WP5
  • Campus Dalsland – konceptutveckling och förstudie om uppbyggnad av ett lokalt campus. NyaVägar_WP6
Nya vägar – för flexibilitet i högre utbildning i hela landet – slutrapport

För ytterligare dokument, nyheter och annat material, se projektets hemsida: http://nyavagar.se/aktuellt/

Mer om projektet ”Nya vägar”

Projektets övergripande syfte har varit att undersöka, utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan stärka tillgången till högre utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Fem lärosäten och tre kommuner har gemensamt arbetat i projektet kring några centrala temaområden:

  • Vilka är de bästa pedagogiska koncepten och e-lärandemodellerna – för studenten, gruppen, det lokala sammanhanget, arbetsgivaren etc och hur samverkar vi på bästa sätt kring detta?
  • Förutsättningar ur ett kommunalt perspektiv: Hur kan man rigga och kvalitetssäkra det lokala sammanhanget för studenten, gruppen, pedagogen, arbetsgivaren etc så att tillgång till och genomförande av högre utbildning fungerar med hållbarhet?
  • Regional utveckling och tillväxt: Vilka effekter och samhällsvinster ger en ökad tillgång till högre utbildning på lokal nivå och sett i en regional och nationell kontext? Och hur inverkar strukturerad, strategisk samverkan på detta?

Projektet vill visa på hållbara samverkans- och genomförandemodeller och därmed bidra med kunskapsunderlag för kommande politiska beslut och tillämpning på området.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Högskolan Väst

Roll

Kontakperson

Namn
Lena Lindhé
Titel
Utvecklingsstrateg, Högskolan Väst
E-post
lena.lindhe@hv.se
Telefonnummer
0520 22 30 80, 0733975104
Roll

Kontaktperson

Namn
Jerry Engström
Titel
Campuschef Västervik
E-post
jerry.engstrom@vastervik.se
Telefonnummer
0490 – 25 41 14
Roll

Kontaktperson

Namn
Torbjörn Håkansson
Titel
Samverkansrådgivare, Linnéuniversitetet
E-post
torbjorn.hakansson@lnu.se
Telefonnummer
070-311 56 85

Deltagande lärosäten

Högskolan Väst
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Linnéuniversitetet
Umeå universitet
Campus Västervik
Halmstads kommun
Lysekils kommun
Bengtsfors kommun

Projektets webbplats

http://nyavagar.se/