MUSA

Metodik för utveckling av samverkansarenor

Hållbara och kvalitetsdrivna samverkansarenor är viktiga för att utveckla en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och andra samhällsaktörer. Den samverkan är av stort intresse, inte minst i en tid då stora samhällsförändringar ställer ökande krav på kunskapsutbyte och förmågan att lösa problem tillsammans.

Universitetets samverkan med omgivande samhälle kan ske på många olika sätt, allt ifrån partnerskap på lärosätesnivå ner till bilaterala avtal mellan enskilda forskare med egna samarbetspartners. En form med stor utvecklingspotential är tematisk samverkan i arenaform. I projektet Metodik för Utveckling av Samverkansarenor (MUSA) kommer det bland annat att undersökas närmre.

Genom att exempelvis lyfta en forsknings- och utbildningsmiljö inom lärosätet och samtidigt lyssna av samhällets olika behov och utmaningar inom just det området, skapas det förutsättningar för en konstruktiv dialog och samarbete.

Projektet (MUSA) ska resultera i en konkret metodik som kommer att underlätta arbetet med att initiera och utveckla framtidens arenor för kunskapsutbyte. Det kommer att gynna kärnverksamheten och underlätta för lärosätena att fortsätta att vara en drivande kraft för utveckling av samhället.

De medverkande lärosätena kommer under projektets gång att testa metodiken genom att utveckla nya eller stärka redan befintliga arenor på respektive lärosäte.

Vad är en arena?

  • En arena samlar aktörer med intresse för, men olika synvinklar på ett visst område. Den skapar och möjliggör utbyten av kunskap på ett stabilt och långsiktigt sätt.
  • Genom arenan kan akademin möta externa aktörer och vara en tydlig ingång till akademin för externa aktörer.
  • Inom arenan kommer även projekt och andra tidsbegränsade initiativ att rymmas, liksom formaliserad och icke-formaliserad samverkan.
  • En arena lyfter forsknings- och utbildningsmiljöer inom lärosätet och kan samtidigt möta samhällets olika behov och utmaningar.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Stockholms universitet

Roll

Vill du veta mer om hur en arena fungerar, eller har andra frågor, kontakta:

Namn
David Paulsson
E-post
david.paulsson@su.se
Telefonnummer
08-16 41 71

Deltagande lärosäten

Stockholms universitet
Göteborgs universitet (Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Borås deltar)
Linnéuniversitetet
Högskolan Kristianstad
Mälardalens högskola
Luleå tekniska universitet

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter