MUSA

Metodik för utveckling av samverkansarenor

Lärosätens samverkan med omgivande samhälle kan ske på många olika sätt, allt ifrån partnerskap på lärosätesnivå ner till bilaterala avtal mellan enskilda forskare med egna samarbetspartners. En form med stor utvecklingspotential är tematisk samverkan i arenaform.

Hållbara och kvalitetsdrivna samverkansarenor är viktiga för att utveckla en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och andra samhällsaktörer. Denna typ av samverkan är av stort intresse, inte minst i en tid då stora samhällsförändringar ställer ökande krav på kunskapsutbyte och förmågan att lösa komplexa problem tillsammans.

Genom att exempelvis lyfta en forsknings- och utbildningsmiljö inom lärosätet och samtidigt lyssna av samhällets olika behov och utmaningar inom just det området, skapas det förutsättningar för en konstruktiv dialog och samarbete.

Vad är en arena?

  • En arena samlar aktörer med intresse för, men olika synvinklar på, ett visst område. Den skapar och möjliggör utbyten av kunskap på ett stabilt och långsiktigt sätt.
  • Genom arenan kan akademin möta externa aktörer och den är samtidigt en tydlig ingång till akademin för externa aktörer.
  • Inom arenan ryms även projekt och andra tidsbegränsade initiativ, liksom formaliserad och icke-formaliserad samverkan.
  • En arena lyfter forsknings- och utbildningsmiljöer inom lärosätet och kan samtidigt möta samhällets olika behov och utmaningar.

Ladda ned MUSA:s handbok här (pdf):

Mer om projektet MUSA

Projektet MUSA har resulterat i en konkret metodik som underlättar arbetet med att initiera och utveckla framtidens arenor för kunskapsutbyte. Detta gynnar kärnverksamheten och underlättar för lärosätena att fortsätta att vara en drivande kraft för utveckling av samhället.

De medverkande lärosätena har under projektets gång testat metodiken genom att utveckla nya eller stärka redan befintliga arenor på respektive lärosäte.

Presentationsfilm om MUSA (ca 25 min, textad)

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Göteborgs universitet

Roll

Vill du veta mer om hur en arena fungerar, eller har andra frågor, kontakta:

Namn
Monica Sand
E-post
monica.sand@gu.se
Telefonnummer
031-786 68 23

Deltagande lärosäten

Göteborgs universitet (Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Borås deltar)
Linnéuniversitetet
Högskolan Kristianstad
Mälardalens högskola
Luleå tekniska universitet
Stockholms universitet