LUPP

Samverkan för livslångt lärande – uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning ger högskolan möjlighet att utbilda personal i företag och organisationer för kompetensutveckling och livslångt lärande. I LUPP-projektet utvecklar vi former och strukturer för uppdragsutbildning. Vi synliggör samverkan genom uppdragsutbildning med modeller, metoder och dokumentation inom tre utvecklingsområden: 1) organisation och arbetsprocesser; 2) kunddialog, behovsinventering och kursdesign; samt 3) incitament och samverkansskicklighet

LUPP syftar till att ge en ökad kunskap och bidra till ökad samverkan om kompetensutvecklingsprocesser för livslångt lärande genom uppdragsutbildning.  Målet är att genom modeller, metoder och handledningsmaterial utveckla lärosätenas och det omgivande samhällets förmåga att göra kvalificerade analyser av nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov som leder till ökad uppdragsutbildning.  

Förväntat resultat och effekter är beskrivningar av generella processer för kvalitetssäkrad kompetensförsörjning genom uppdragsutbildning med modeller, metoder och verktyg. Materialet blir tillgängligt genom en övergripande rapport, en handbok och webbaserat vägledningsmaterial.

LUPP i poster-format
Mini-presentation av projektet LUPP.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Högskolan Väst

Roll

Kontaktperson

Namn
Monika Hattinger
E-post
monika.hattinger@hv.se

Deltagande lärosäten

Högskolan Väst
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Högskolan i Gävle
Mittuniversitetet
KTH

Projektets webbplats

https://www.hv.se/lupp