LUPP

Samverkan för livslångt lärande – uppdragsutbildning

Kompetensutveckling och livslångt lärande är en naturlig del där lärosäten i landet kan vara en drivande part. Projektet syftar till ökad kunskap om de processer i vilka samverkan om uppdragsutbildning sker – internt på ett lärosäte, men också mellan ett lärosäte och det omgivande samhället – med fokus på ömsesidighet i samverkan med partners i det omgivande samhället samt högskolornas interna planerings- och utvecklingsprocesser gällande uppdragsverksamheten.

Projektets mål är att utveckla ansatser och koncept för att utveckla högskolans och det omgivande samhällets förmåga att göra kvalificerade analyser av nuvarande och framtida behov av kompetensutveckling

Förväntade effekter och resultat kommer vara en ökad och mer effektiv process att vara delaktig i uppdrag avseende kompetensutveckling. Olika lärosäten inom projektet har olika sektorer eller ämnen men genom ökande digitalisering förväntas projektet ge effekter nationellt.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Högskolan Väst

Roll

Kontaktperson

Namn
Monika Hattinger
E-post
monika.hattinger@hv.se

Deltagande lärosäten

Högskolan Väst
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Högskolan i Gävle
Mittuniversitetet
KTH

Projektets webbplats

https://www.hv.se/lupp

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter