Kurs

Ökad samverkanskompetens inom universitet och högskolor: Utveckling och test av ett kurskoncept

Detta projekt har utvecklat, genomfört och utvärderat ett kurskoncept för lärare och forskare kring samverkan med det omgivande samhället. Ambitionen har varit att bidra till lärande och kunskapsutveckling kring hur utbildningsinsatser kan skapa förutsättningar för forskare och lärare att samverka med det omgivande samhället, genom att bjuda in till kritisk och strategisk reflektion över samverkansuppgiften.

Inom ramen för projektet erbjöds en pilotkurs till lärare och forskare, öppen för alla svenska lärosäten. Kursen genomfördes under höstterminerna 2019 respektive 2020, där omgång 2 var öppen även för personer inom samverkansstödsfunktionen.

Projektet löpte från mars 2019 till och med februari 2021 och är en del av Vinnovas kunskapsplattform om universitetens roll i samhället (MUM).

Projektledare och deltagare

Eugenia Perez Vico (projektledare), tel: 0700-903013, e-post eugenia.perez_vico@fek.lu.se

Anna Jonsson, e-post anna.jonsson@fek.lu.se

Diamanto Politis, e-post diamanto.politis@fek.lu.se

Mer om projektet

Projektet har haft följande delmål:

  • Utveckla ett nytt kurskoncept som syftar till att stärka kunskapen om samverkan och utveckla en högre samverkanskompetens hos forskare och lärare på universitet och högskolor. Denna målgrupp är av särskild vikt eftersom lärare och forskare utgör kärnan i universitetens och högskolornas förmåga att samverka med sin omgivning.
  • Systematiskt studera hur väl kursdesign och upplägg skapar goda förutsättningar för deltagarna att ta sig an samverkan i sin praktiska professionsutövning.
  • Utveckla kunskap om hur utbildningsinsatser kan förbättra forskares och lärares förutsättningar och förmåga att ta sig an långsiktiga och ömsesidigt värdeskapande samverkansinsatser med externa aktörer.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Lunds universitet

Namn
Eugenia Perez Vico
E-post
eugenia.perez_vico@fek.lu.se

Deltagande lärosäten

Projektet genomförs i samarbete med SPETS, och en arbetsgrupp för stöd i genomförande av kursen är tillsatt där följande lärosäten ingår: Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.

Projektets webbplats

www.makinguniversitiesmatter.org

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter