INSA

Internationalisering av samverkan

Internationaliseringen av den svenska akademin har kommit olika långt vid olika lärosäten och inom olika ämnesområden. Det är dock uppenbart att Sveriges lärosäten aktivt kommer att behöva ytterligare internationalisera sin verksamhet för att kunna påverka ännu mer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Internationellt samarbete finns givetvis sedan länge inom utbildning och/eller forskning, men sällan sammanhållen med samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet. Allt fler lärosäten funderar nu på hur man strategiskt ska koppla ihop internationalisering med lärosätets ambition för samverkan. 

Högskolornas nästa utmaning är att bygga kompletta internationella kunskapsmiljöer där samverkan kommer att behövas i lika stor grad som på den nationella arenan. 

Ta del av INSA:s resultat och slutsatser här (pdf):

Jönköping University samverkar med ett flertal företag och lärosäten i Thailand, vilket gynnar alla parter.
INSA informationsblad/poster

Mer om projektet INSA

JTH Internationalla campus (extern länk)

Projektet har syftat till att genom ett antal piloter hos berörda projektpartners kartlägga strategier, prioriteringar och metoder för samverkan med parter utanför Sverige. Vidare har man identifierat svårigheter, hinder och möjligheter med att integrera internationalisering av samverkan. Målet har att varit utveckla förmågan till hållbar internationalisering av samverkan med näringslivet.

Se en presentationsfilm om INSA här (ca 22 min, textad)

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Jönköping University

Roll

Kontaktperson

Namn
Roy Andersson
E-post
roy.andersson@ju.se

Deltagande lärosäten

Örebro universitet
Mittuniversitetet
Linköpings universitet
Malmö universitet
KTH
Högskolan i Skövde
Högskolan i Gävle