INSA

Internationalisering av samverkan

Internationaliseringen av den svenska akademin har kommit olika långt inom olika ämnesområden och på de olika universiteten och högskolorna. Det är dock uppenbart att högskolorna och universiteten aktivt kommer att behöva internationalisera sin verksamhet mer för att kunna påverka än mer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.Flera högskolor och universitet har idag fokus på att bygga upp eller underhålla samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet och vissa akademier bygger upp strategiska partnerskap med sina viktigaste partners. Den mesta samverkan är kopplad nationellt men fler lärosäten funderar på hur man strategiskt ska koppla ihop internationalisering med lärosätets ambition för samverkan. 

Det internationella samarbetet sker oftast inom utbildning och/eller forskning men sällan sammanhållen med samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet. Högskolornas nästa utmaning är att bygga kompletta internationella kunskapsmiljöer där samverkan kommer behövas i lika stor grad som på den nationella arenan. 

Projektet syftar till att genom ett antal piloter hos berörda projektpartners kartlägga strategier, prioriteringar och metoder för samverkan med parter utanför Sverige. Vidare kommer en identifiering av svårigheter, hinder och möjligheter med att integrera internationalisering av samverkan. Förväntat projektresultat är att utveckla de deltagande lärosätenas förmåga till hållbar internationalisering av samverkan med näringslivet.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Jönköping University

Roll

Kontaktperson

Namn
Roy Andersson
E-post
roy.andersson@ju.se

Deltagande lärosäten

Örebro universitet
Mittuniversitetet
Linköpings universitet
Malmö universitet
KTH
Högskolan i Skövde
Högskolan i Gävle

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter