ESAIM

Etablering av självständiga arbeten som ex-jobb inom musik och teknik

Grundidén med ESAIM är att utveckla exjobb-modellen för självständiga arbeten inom musikerutbildningar och teknikutbildningar inom medieteknik med musik- och ljudinriktning. Syftet är att stärka studenternas kapacitet på arbetsmarknaden.

Grundidén med ESAIM är att utveckla exjobb-modellen för självständiga arbeten inom musikerutbildningar och teknikutbildningar inom medieteknik med musik- och ljudinriktning. Syftet är att stärka studenternas kapacitet på arbetsmarknaden.

Projektet ska även skapa en arena för olika slags samarbeten mellan företag, kulturinstitutioner, intresseorganisationer, myndigheter och andra aktörer med intresse för musik i olika avseenden.

Inom projektet finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv, och arbetet förväntas öka kvinnors möjligheter att bygga erfarenheter som ger dem förutsättningar att få arbete inom den starkt mansdominerade musikbranschen.

KMH bidrar med kunskap om konstnärlig forskning, kreativa metoder, kontakter mot företag och organisationer unika för KMH. KTH bidrar med stort kunnande om forskning och teknik inom musik- och ljudbehandling (Sound and Music Computing) och vana av innovation och samverkan.

Projektet kommer även att samarbeta med bland andra:

  • nätverket för lärosäten med examensrätt i musik
  • musik-, produktions- och medieföretag – såväl större aktörer som mindre innovationsbolag
  • andra kultur/musik-organisationer.


”Inom projektet finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv, och arbetet förväntas öka kvinnors möjligheter att bygga erfarenheter som ger dem förutsättningar att få arbete inom den starkt mansdominerade musikbranschen.”

— Citat från projektet


Projektinformation

Projektledande lärosäte

Kungliga Musikhögskolan

Roll

Kontaktperson

Namn
Emilie Lidgard
Titel
Projektkoordinator på Utbildnings- och forskningsavdelningen
E-post
emilie.lidgard@kmh.se

Deltagande lärosäten

Kungliga Musikhögskolan
Kungliga Tekniska Högskolan

Projektets webbplats

https://www.kmh.se/esaim

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter