ESAIM

Exjobbsmodell och samarbeten med externa aktörer

Projektet ESAIM har utvecklat exjobbsmodellen för självständiga arbeten inom såväl musikerutbildningar som teknikutbildningar inom medieteknik med musik- och ljudinriktning. Syftet är att stärka studenters kapacitet på arbetsmarknaden.

Projektet har även ambitionen att skapa en arena för olika slags samarbeten mellan företag, kulturinstitutioner, intresseorganisationer, myndigheter och andra aktörer med intresse för musik i olika avseenden. Lärdomarna är i förlängningen applicerbara inte bara på konstnärliga utan förhoppningsvis på alla typer av utbildningar.

Klicka för att se hela handboken.

Material från ESAIM:s aktiviteter under 2020:

Mer om projektet ESAIM

Inom projektet finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv, och arbetet förväntas öka kvinnors möjligheter att bygga erfarenheter som ger förutsättningar att få arbete inom den starkt mansdominerade musikbranschen.

Kungliga Musikhögskolan har bidragit med kunskap om konstnärlig forskning, kreativa metoder, kontakter mot företag och organisationer unika för KMH. Kungliga Tekniska Högskolan i sin tur bidrar med stort kunnande om forskning och teknik inom musik- och ljudbehandling och lång vana av innovation och samverkan.

Projektet har även samarbetat med bland andra

  • nätverket för lärosäten med examensrätt i musik
  • musik-, produktions- och medieföretag – såväl större aktörer som mindre innovationsbolag
  • andra kultur- och musikorganisationer

Se en presentationsfilm om ESAIM här (ca 24 min, textad)

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Kungliga Musikhögskolan

Roll

Kontaktperson

Namn
Emilie Lidgard
Titel
Projektkoordinator på Utbildnings- och forskningsavdelningen
E-post
emilie.lidgard@kmh.se

Deltagande lärosäten

Kungliga Musikhögskolan
Kungliga Tekniska Högskolan

Projektets webbplats

https://www.kmh.se/esaim