ARCS

Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning

ARCS-projektet ska hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för att samverka med samhället. Därför utvecklar vi en nationell portal för svensk medborgarforskning: medborgarforskning.se

Dick Kasperowski: ”Vi ska bygga en nationell samlingspunkt där alla som är intresserade av medborgarforskning kan hitta råd och riktlinjer, delta i projekt, starta nya och utbyta erfarenheter” Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Den färdiga portalen lanseras i maj 2019, och kommer bland annat att innehålla verktyg, råd och forum för forskare och andra som vill använda medborgarforskning. Läs mer om vad medborgarforskning är här.

Portalen kommer även att ha en uppdaterad och interaktiv lista över alla medborgarforskningsprojekt som pågår i Sverige. Målet är att portalen ska bli en naturlig knutpunkt och resurs för alla som är intresserade av medborgarforskning.

Projektet är ett samarbete mellanGöteborgs universitet,Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),Umeå universitet och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA).Bland aktiviteterna i ARCS ingår att kartlägga pågående och historiska svenska medborgarforskningprojekt, undersöka svenska forskares syn påmedborgarforskning, samt att ta fram riktlinjer för datakvalitet, tekniska hjälpmedel, etik och kommunikation imedborgarforskningsprojekt.

ARCS står för “ARenas for Cooperation through citizen Science”. Den svenska titeln för projektet är Arenor för samverkan via medborgarforskning.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Göteborgs universitet

Roll

Kontaktperson

Namn
Dick Kasperowski
Titel
Projektledare och ansvarig etik
E-post
dick.kasperowski@theorysc.gu.se
Telefonnummer
031-786 19 45, 0766-18 19 45

Projektets webbplats

https://medborgarforskning.se/

På gång i projektet

Hittade inga händelser