ARCS

Arenor för relationsbyggande samverkan genom medborgarforskning

ARCS-projektet ska hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för att samverka med samhället. Därför har vi utvecklat en nationell portal för svensk medborgarforskning:

Portalen innehåller bland annat verktyg, råd och forum för forskare och andra som vill använda medborgarforskning.

Tanken är att den ska bli en naturlig knutpunkt och resurs för alla som är intresserade av medborgarforskning, med ambitionen att erbjuda en uppdaterad och interaktiv lista över alla medborgarforskningsprojekt som pågår i Sverige.

Läs mer om vad medborgarforskning är här.

Mer om projektet ARCS

Dick Kasperowski, projektledare ARCS. Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet,Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA). Bland aktiviteterna i ARCS ingår att kartlägga pågående och historiska svenska medborgarforskningsprojekt, undersöka svenska forskares syn på medborgarforskning, samt att ta fram riktlinjer för datakvalitet, tekniska hjälpmedel, etik och kommunikation i medborgarforskningsprojekt.

ARCS står för “ARenas for Cooperation through citizen Science”. Den svenska titeln för projektet är Arenor för samverkan via medborgarforskning.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Göteborgs universitet

Roll

Kontaktperson

Namn
Dick Kasperowski
Titel
Projektledare och ansvarig etik
E-post
dick.kasperowski@theorysc.gu.se
Telefonnummer
031-786 19 45, 0766-18 19 45

Projektets webbplats

https://medborgarforskning.se/