AGERA

Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande

Detta projekt samlar åtta svenska universitet och högskolor med syftet att utveckla våra lärosätens samverkanskapacitet för att, i förlängningen, stärka våra bidrag till Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala målen. Det övergripande målet är att utveckla arbetssätt för lärosäten som, med Agenda 2030 och de globala målen som ramverk, länkar samman interna processer för samverkan med verktyg för att utvärdera och följa upp effekter av samverkan.

Förväntade effekter och resultat är att stärka ingående lärosätens samverkanskapacitet för att på sikt ge ett starkare bidrag till Agenda 2030 och de globala målen. Ingående lärosäten har under projekttiden implementerat nya arbetssätt för att följa och utvärdera samverkansaktiviteters påverkan på de globala målen.

Varje lärosäte deltar i projektet med en konkret samverkansaktivitet var. Dessa aktiviteter blir fallstudier föratt testa så kallad SDG Impact Assessment, vars resultat kommer att identifiera nya behov av samverkan föratt stärka positiv påverkan på de globala målen. Denna metod analyseras därefter för hur den kan implementeras som en del av ett lärosätes interna processer för samverkan och vilka förutsättningar som krävs. Slutligen kommer denna nya arbetsmetod att testas och implementeras i olika omfattningar vid samtliga ingående lärosäten.

Verktyget finns att tillgå här:
https://sdgimpactassessmenttool.org/

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Göteborgs universitet

Roll

Kontaktperson

Namn
Anders Ahlbäck
E-post
ahlback@chalmers.se

Deltagande lärosäten

Göteborgs universitet (GU)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
KTH
Chalmers
Högskolan Kristianstad (HKR)
Mittuniversitetet (MIUN)
Mälardalens högskola (MDH)
Luleå tekniska universitet (LTU)

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter