”Nationell dialog om resultaten” – material från konferensen 12/3

Panelsamtal med (fr.v.) Viveka Persson, UKÄ; Katarina Nordqvist, Formas; Paul Pettersson, Mälardalens högskola samt Maria Landgren, Vinnova.
Foto: Petra Norling

För dig som inte kunde vara med på programkonferensen finns här allt material samlat: program, PPT-presentationer och inte minst konferensfilmen, där du kan ta del av panelsamtalen och reflektionerna på scen. Saknar du något? Kontakta projektkoordineringen!

Ta del av panelsamtal, presentationer och diskussioner. Ungefärliga hålltider:
  • 0:00 – 33:40 Introduktion och nuläge
  • 33:40 KlossNet: roll och reflektioner
  • 48:00 K3 och samverkan ur ett lärosätesledningsperspektiv
  • 01:00 Projektövergripande teman: Begrepp, Kvalitet, Etik
  • 1:17:10 Korta intervjuer med eftermiddagens panelister
  • 1:21:06 Sammandrag från gruppdiskussionerna
  • 1:24:00 Panelsamtal: UKÄ, Formas, Vinnova & rektor Mdh
  • 2:01:00 Wrap-up, kommentarer från publiken

PROGRAM & MEDVERKANDE

BAKGRUND & NULÄGE (PPT) – Eva Klasson Wehler

KlossNet: ROLL OCH REFLEKTIONER (PPT) – Charlotte Ahlgren Moritz

Sammanfattning gruppdiskussioner

Medskick från grupperna – sammanställning från Menti
INSA – Jönköping University samverkar med företag och lärosäten i Thailand, vilket gynnar alla parter.

PROJEKTENS POSTRAR från utställningen (vissa projekt deltog med en film istället, se ovan) samt information om kursen ”Perspektiv på samverkan” nedan. Klicka på respektive bild för PDF-format i ny flik.

INSA
LUPP
IMP
SKÖN
Mersam
AGERA
ESAIM
Samverkanskurs - HT2020