Gemensamt lärande

Erfarenhetsutbyten, inspiration och kunskapsgenerering – K3-projektens tre år har gett fler resultat utöver de enskilda projektens respektive resultat.

Det gemensamma lärandet som uppstår när många människor träffas och arbetar tillsammans är något vi ska ta vara på. Förutom de planerade projektleveranserna har det även under gång uppstått en handfull teman ”på tvärsen”; teman sprungna ur ett spontant behov av att diskutera frågor relevanta för alla projekt. Etik- och avtalsfrågorna är exempel på dessa, liksom kommunikation och spridning av resultaten till relevanta målgrupper, som ofta är desamma för flera projekt.

Till höger finns en del av det gemensamt framtagna materialet från konferenser, workshops och andra möten under de snart tre år som K3-projekten varat. Sidan uppdateras löpande. Saknar eller har du material som borde ligga här? Hör av dig till projektledning@k3-projekten.se!

Här kan du hämta en PPT om K3-projekten och deras planerade resultat och användning.

Framtiden

Hur upprätthåller och tillgängliggör vi all den kunskap och kompetens som byggts upp vid lärosätena under dessa tre år? Erfa-grupper, nationella kunskapbärare, nätverk…? Finns det befintliga strukturer som skulle kunna fungera? Vad tycker du? Brainstorming pågår!

Aktuellt: Lunchwebinarier

Inspelningar och/eller PPT-bilder från de pågående webinarierna, där projekten kort presenterar och diskuterar sina kommande leveranser, kommer att listas här inom kort.

”På tvärsen”-teman

Etik- och avtalsfrågor

Kommunikation lokalt och nationellt

  • Hur sprider vi K3-projektens resultat hemma på lärosätet? Goda idéer för inspiration.

Konferenser