Slutkonferens: Spets

  • 4 november 2020 - 5 november 2020
  • Zoom
  • 10:00

Den 4-5 november 2020 hålls slutkonferensen för projektet Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (Spets) på Zoom. Arrangör är Linnéuniversitetet i Växjö.

Konferensen syftar till att redovisa projektets resultat kring hur man kan arbeta med strategiska partnerskap mellan lärosäten och omgivande samhälle. Hur kan man genom engagemang och delaktighet få ut mer av sina partnerskap och vilka är framgångsfaktorerna?

Konferensen hålls kl 10-16 både 4 och 5 november och innehåller bl.a.:
• Best practice – Hur organiserar man större samverkansprojekt och partnerskap?
• Exempel på arbetsprocesser och verktyg
• Erfarenhetsutbyte
• Workshops
• Föreläsningar

Konferensen riktar sig i första hand till dem som arbetar administrativt med samverkan, men anmälan är öppen för andra intresserade inom Sveriges lärosäten.

Mer information om program och anmälan hittas på Linnéuniversitetets webbplats.

Fler evenemang

Se hela kalendariet