Perspektiv på samverkan
– om akademins roll i samhället

Denna kurs erbjuder dig kunskap och färdigheter som ökar din förmåga att på lika villkor samverka med omgivande samhälle. Kursen som bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik och aktuell samverkansforskning erbjuder begrepp och tankemodeller kring vad samverkan är och kan vara. Kursen tar bland annat upp föreställningar om samverkan samt ger inblick i hur olika försök att organisera samverkan kan få varierande konsekvenser.

Ansökan
Deadline för ansökan är 16 september, 2019. Du ansöker genom att maila kursens koordinator Eugenia Perez Vico. Ansökan ska inkludera:
1) en kort motivering till varför du vill gå kursen (max 200 ord),
2) en kort beskrivning av dina erfarenheter av samverkan i en bred bemärkelse (max 200 ord), och
3) ett kortfattat CV (max 2 sidor).

Mer information finner du i här och på:
http://www.makinguniversitiesmatter.org/perspektiv-pa-samverkan-om-akademins-roll-i-samhallet/

Kontakt
Om du har frågor, vänligen kontakta Eugenia Perez Vico:
eugenia.perez_vico@fek.lu.se

Kursansvariga
Anna Jonsson, Docent och Lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Diamanto Politis, Professor vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Eugenia Perez Vico, Biträdande Lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Kursen ges inom ramen för ett forskningsprojekt.
http://www.makinguniversitiesmatter.org/perspektiv-pa-samverkan-om-akademins-roll-i-samhallet/

Fler evenemang

Se hela kalendariet
Hittade inga händelser