Slutkonferens K3-projekten

  • 15 april 2021 - 16 april 2021
  • 10:00

Varmt välkommen till K3-projektens digitala slutkonferens den 15–16 april!

Var med när projekten presenterar sina resultat, och bidra till att forma framtidens satsningar. För vem har resultaten störst värde, och hur kan de användas och utvecklas?

Dag 1 har fokus på projektens olika resultat och dag 2 på framtiden – för vilka målgrupper är dessa resultat värdefulla och hur kan de användas och utvecklas på bästa sätt?

Mer information om exakta tider, innehåll och medverkande kommer löpande att publiceras här under februari-mars.

Samverkan ses som en allt viktigare förutsättning för social och ekonomisk utveckling i samhället

”Universitet och högskolor behöver samverka med det omgivande samhället för att verksamheten ska kunna bidra till att möta samhällsutmaningarna, till samhällets utveckling och välfärd liksom hållbar utveckling, konkurrenskraft och fler jobb samt till en hållbar regional utveckling”, skriver regeringen i 2020 års Forsknings- och Innovationsproposition.

K3-projekten har syftat till att både identifiera gemensamma utmaningar och att hitta lösningar på dem. Tillsammans skapar lösningarna effekter som kan stärka samverkan och bidra till att möjliggöra propositionens intentioner.

K3-satsningens resultat utgör beslutsunderlag, riktlinjer, metoder och verktyg framtagna för såväl policy- och ledningsnivå som operativ nivå. Vissa är klara att implementeras, andra är förberedda för vidare utveckling efter lokala behov.

Del 1: 15 april (heldag)

Introduktion till K3-satsningen: bakgrund och kontext

Vad har projekten åstadkommit? Hur kan resultaten bäst användas? Korta presentationer av projektresultaten varvat med interaktiva avsnitt.

9–9.55
Inledning
Projektpresentationer
10–10.45
Bakgrund: KLOSSnet
Projektpresentationer
11–11.40
Projektpresentationer
Lunch
12.25–13.15
Projektpresentationer
Workshop – Vad krävs för att resultaten ska implementeras?
13.15–14.20
Projektpresentationer
Föreläsning – Hur åstadkommer man förändring på systemnivå?
14.30–15.00
Projektpresentationer
Avslutning

Anmäl dig till del 1, 15 april här (Extern länk)

Del 2: 16 april (halvdag)

Summering av projektens resultat och annat som framkommit under del 1.

Panelsamtal med nyckelpersoner och -organisationer:

  • Vilken nytta har lärosätena av dessa resultat, strategiskt respektive för ordinarie verksamhet?
  • Vilken användbarhet har de för finansiärer, relevanta myndigheter och näringslivet? I relation till föreslagen omformulering av högskolelagen?
  • Och sist men inte minst – hur tar vi resultaten vidare?

Anmäl dig till del 2, 16 april här (Extern länk)

Fler evenemang

Se hela kalendariet