K3: Nationell dialog om resultaten

  • 12 mars 2020
  • Folkets Hus, Barnhusg. 12-14, Stockholm
  • 10:00

K3-projekten går nu in på sitt tredje och sista år. En mängd resultat i olika former och för olika målgrupper kommer att produceras. Hur säkerställer vi att de tas emot av rätt målgrupper och förvaltas så som det är tänkt? Vilka behov kan tillgodoses?

Ambitionen med dagen är att skapa möjlighet till interaktion mellan projekten och mellan projekt och avnämare, samt att ge tillfälle att prata om planerade leveranser: hitta gemensamma nämnare, kompletteringar och möjliga samordningsvinster inför avslutningen i höst. Hur kan resultaten delas med andra utanför projekten och nå olika avnämare, användare och övriga intressenter?

I dialog med övriga projektgrupper och representanter från bl.a. UKÄ, Forte, Formas, Utbildningsdepartementet och Riksbankens Jubileumsfond identifierar vi behov, tittar på preliminära resultat och diskuterar gemensamma beröringspunkter.

Tid: 12 mars kl 10:00 – ca 17:00  (Registrering/kaffe från 09:00, mingel från ca 15.30)

Plats: Folkets Hus, Barnhusg. 12-14, Stockholm

Mer information om program och anmälan här.

Välkommen!

Information m.a.a. coronaviruset:

Konferensen är ett nationellt möte. Vi som arrangörer följer de riktlinjer som utfärdats av Stockholms universitet utifrån Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. Bedömningen är att vi kan genomföra konferensen men att var och en själv får agera utifrån sin situation.

Personer som varit i områden dit UD avråder resor eller de områden där Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridning pågår ombedes att av hänsyn till övriga deltagare avboka sin medverkan.

I övrigt förutsätter vi att samtliga deltagare iakttar normal försiktighet och hänsyn kopplad till influensasäsongen, dvs. noggrann handhygien, att hosta/nysa i armvecket, osv. Är du sjuk – avboka din medverkan.

Vi följer givetvis utvecklingen och återkommer med uppdaterad information om de allmänna rekommendationerna ändras.

Fler evenemang

Se hela kalendariet
Hittade inga händelser