Lunchwebinarium: Utvind

  • 23 november 2020
  • 12:15

Hur följer vi upp och utvecklar samverkan över tid? Indikatorer för intern uppföljning av samverkansaktiviteter/samverkansprocesser (UTVIND/Dan-Anders Lidholm)

20 min presentation + 10 min frågor

Drop-in på Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63886970221

Fler evenemang

Se hela kalendariet
Hittade inga händelser