Lunchwebinarium: LUPP

  • 18 november 2020
  • 12:15

Utveckla lärosätets uppdragsutbildning:  Modeller, arbetsmetoder och verktyg för kvalitetssäkrad uppdragsutbildning. (LUPP/Monika Hattinger)

20 min presentation + 10 min frågor & diskussion

Drop-in på Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67894343559

Fler evenemang

Se hela kalendariet