Lunchwebinarium: ESAIM

  • 22 oktober 2020
  • 12:15

Externa självständiga arbeten inom musik och teknik – metoder som är användbara inom många ämnesområden (ESAIM/Emilie Lidgard)

20 min presentation + 10 min frågor & diskussion

Drop-in på Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65108141880

Fler evenemang

Se hela kalendariet