Vad händer i Sverige på medborgarforskningsfronten? Och vad kan göras för att stärka utvecklingen? Välkommen att vara med och diskutera dessa frågor och fler på konferensen Medborgarforskning i Sverige – praktik och potential onsdagen den 8 december 2021 kl. 13:00–17:00 på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. 

I samband med konferensen lanseras Medborgarforskning.se, ett kunskapsnav och en knutpunkt för alla som är intresserade av medborgarforskning i Sverige. Portalen är utvecklad i projektet ARCS (Arenas for cooperation through citizen science) av Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Vetenskap & Allmänhet. Portalen är nära knuten till den europeiska motsvarigheten EU-Citizen.Science.

Konferensen bjuder på presentationer av Dick Kasperowski, René van der Wal och Silke Voigt-Heucke, workshops om aktivism och inkludering inom medborgarforskning, panelsamtal och nätverkande. Det är en fysisk konferens, men vissa delar kan följas online.

Anmäl dig här (Vetenskap & Allmänhet, extern länk)

Medborgarforskning (citizen science) handlar om att forskare och frivilliga ”medborgare” tillsammans tar fram ny kunskap. Oftast är det forskare som tar hjälp av allmänheten för att samla in eller granska stora mängder data. Men det kan också vara initiativ från medborgare som använder vetenskapliga metoder för att göra sina röster hörda.

Fler evenemang

Se hela kalendariet
Hittade inga händelser