Lunchwebinarium: Musa

  • 3 november 2020
  • 12:15

Därför behövs en samverkansarena. Hur man sätter upp den och hur den kan användas. (MUSA/David Paulsson)

20 min presentation + 10 min frågor/diskussion

Drop-in på Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68448454442

Fler evenemang

Se hela kalendariet