IMP-projektets slutkonferens

  • 2 december 2020 - 3 december 2020
  • Zoom

Konferensen äger rum lunch-till-lunch 2-3 december på Zoom.

IMP-projektet är på väg att avslutas och det är dags att knyta ihop påsen för projektet genom att genomföra en slutkonferens.

Denna inbjudan är därför en placeholder för IMP-projektets slutkonferens så att denna händelse hamnar i era kalendrar.

Vi håller på för fullt att ta fram agendan och innehållet för konferensen men våra tankar med IMP-projektets slutkonferens är att knyta samman de lärdomar vi erhållit under projekttiden och de givande samtal och diskussioner som skett mellan ledningsindivider och de individer som arbetar praktiskt med att möta och stötta enskilda forskare eller forskarmiljöer gällande nyttiggörande och samverkan med en blick framåt:
Vilken roll vill, kan och bör vi som universitet ta framöver gällande samverkan- och samhällspåverkan – baserat på den politiska riktning vi ser i forsknings- och budgetpropositioner, innovationsstödsutredning, riktlinjer från EU Horizon m.m. – för att säkerställa att vi kan bidra till de samhällsutmaningar vi står inför?

IMPs slutkonferens kommer att delas upp i två halvdagar (lunch-till-lunch) där den första fokuserar på ”Framtidens universitet” genom inspel och paneldiskussion av olika policy-kunniga individer, men även inspirerande presentationer från några av de deltagande IMP-lärosätena om hur de utvecklat och fortsätter utveckla sin förmåga att bli del av de samhällslösningar som krävs framöver. Dag 2 kommer att ha fokus på konkreta resultat och nästa steg utifrån de olika aktiviteter som genomförts under IMP-projektets gång.

Fler evenemang

Se hela kalendariet