Förmöte 1: Kommunikationsworkshop

  • 28 augusti 2020
  • Zoom
  • 10:00

Det finns stort intresse för en workshop kring kommunikation, både vad gäller internkommunikation vid lärosäten och målgruppsanpassning av resultaten från projekten. Här har arbetet försenats lite under våren, men steg 1 blir två kortare Zoom-möten för att ringa in de mest relevanta behoven/temana inför en större workshop, preliminärt i september.

Anmäl dig här om du vill delta i något (eller båda) av de mindre förberedande mötena, 28 augusti kl 10-12 eller 4 september kl 13-15.

Fler evenemang

Se hela kalendariet