Avslutande aktivitet Merut

  • 4 december 2020

Presentation och diskussion om MERUT:s slutrapport.

Metoder, verktyg, slutsatser och rekommendationer och hur lärosäten och intressenter kan arbeta vidare med dessa.

Det blir ett hybridevent, där flertalet deltagare är med via länk.

Riktar sig primärt till personer, funktioner och roller vid svenska lärosäten som arbetar med utbildningsutveckling på olika nivåer, tex programansvariga eller motsvarande. För denna typ av roller innehåller rapporten metoder, verktyg och uppslag för praktisk tillämpning i utbildningsutveckling. Även relevant för de som arbetar med samverkan.

Riktar sig även ledningsfunktioner vid lärosäten med ansvar för utbildning, myndigheter inom högskolesektorn samt externa intressenter för att ge ökad förståelse för relevansbedömningar för att underlätta dialog mellan lärosäten och omvärld när det gäller utbildningsutveckling.

Fler evenemang

Se hela kalendariet