Akademins samverkan med organisationer från olika samhällssektorer lyfts i flera K3-projekt fram som en viktig del av säkerställandet av kvalitet i utbildning och forskning, samt för att främja vetenskaplig impact i samhället. I detta webinarium diskuteras värdet av samverkan ur den idéburna sektorns perspektiv, samt hur denna samverkan kan utvecklas.

Här presenteras en intervjustudie (se pdf nedan), genomförd inom SPETS-projektet av Jens Sjölander och Pål Brunnström, om Malmö universitets samverkan med idéburen sektor. Resultat från studien kommenteras av Mattias Larsson, verksamhetsledare på paraplyorganisationen Nätverket Idéburen Sektor Skåne.

Kristofer Hansson, Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet, presenterar exempel på pågående forskning med och om den idéburna sektorn.

Vicerektor för samverkan vid Malmö universitet, Charlotte Ahlgren Moritz, bidrar med perspektiv på samverkan ur ett universitetsövergripande perspektiv.

Välkommen att delta och diskutera erfarenheter och former för samverkan med den idéburna sektorn!

Ladda ned rapporten här (PDF).