Vilken roll har samverkan mellan den idéburna sektorn och akademin för samhällets utveckling och motståndskraft? Vilka former tar samverkan, hur kan den utvecklas och vad säger den om akademins roll i samhället?

Samverkan mellan idéburna organisationer och organisationer från andra samhällssektorer har under pandemin framstått som en viktig förutsättning för samhällets förmåga till utveckling och krishantering. Akademin spelar här ofta en viktig roll för att genom forskning, utbildning och annan samverkan, tillsammans med idéburen sektor, utveckla och sprida ny kunskap samt ge stöd till en hållbar samhällsutveckling.

I detta webinarium riktas fokus på samverkan mellan akademin och den idéburna sektorns organisationer. Hur ser denna samverkan ut och hur kan relationerna utvecklas?  Frågeställningarna belyses med olika perspektiv från forskning, utbildning och samverkan. Seminariet riktar sig till dig inom akademin, idéburen sektor samt andra sektorer som på olika vis i sitt arbete berörs och engageras av samverkan och samhällsutveckling.

Här presenteras en intervjustudie (se pdf nedan), genomförd inom SPETS-projektet av Jens Sjölander och Pål Brunnström, om Malmö universitets samverkan med idéburen sektor. Resultat från studien kommenteras av Mattias Larsson, verksamhetsledare på paraplyorganisationen Nätverket Idéburen Sektor Skåne.

Vicerektor för samverkan vid Malmö universitet, Charlotte Ahlgren Moritz, bidrar med perspektiv på samverkan ur ett universitetsövergripande perspektiv.

Välkommen att delta och diskutera erfarenheter och former för samverkan med den idéburna sektorn!

Agenda

13.00 – 13.15

  • Eva Klasson Wehler från K3-koordineringen hälsar välkomna och berättar om det vidare arbetet med K3-webben och hur den kan stärka samverkan med idéburen sektor.
  • Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor för samverkan på Malmö universitet, och Mattias Larsson, verksamhetsledare från Nätverket Idéburen Sektor ger perspektiv på samverkan mellan akademi och idéburen sektor. Vilka former tar den och vilka värden ger den ömse organisation?  

13.15– 13.45

  • Jens Sjölander och Pål Brunnström presenterar resultat från en intervjustudie genomförd inom SPETS-projektet, om idéburen sektors samverkan med Malmö universitets.  Hur framstår den och hur skulle den kunna utvecklas?
  • Forskarna Kristofer Hansson, Sayaka Osanami Törngren, Malin Lindberg och Fredrik Björk belyser samverkan med idéburen sektor utifrån pågående forskning och utbildning. Vad tillför samverkan med idéburna organisationer forskning och utbildning och vad säger det om akademins roll i samhället? (Panelsamtal)

 13.45 – 13.55: PAUS med snack för de som vill

13.55 – 14.15: Diskussion i plenum eller i mindre grupper

  • Hur kan samverkan mellan akademi och idéburen sektor utvecklas, t.ex. genom olika typer av strategiska partnerskapsavtal?  Vilka värden tillför denna samverkan ömse parter?
  • Hur kan vi bättre ta vara på de kunskapstillgångar som utvecklas i utbildnings- och forskningsprojekt i samverkan mellan akademi och idéburen sektor?

14.15– 14.30: Summering och avslut

Ladda ned rapporten här (PDF).

Fler evenemang

Se hela kalendariet
Hittade inga händelser