31 oktober avslutas K3-koordineringsprojektet formellt. Vi i teamet skulle vilja framföra vårt varma tack till alla som under den här tiden har bidragit med tid, erfarenheter och kloka tankar. K3-satsningen har ju inte ”bara” levererat ett brett spektrum av projektresultat som bidrar till kunskapsutvecklingen på en rad områden, utan också ett stort mervärde i form av gemensamt tänkande och material kring etik, avtal och andra brett relevanta ämnen. Tillsammans har vi har också skapat kontakter långt utanför våra respektive projektgrupper; kontakter som vi kommer att ha nytta av även bortom K3-satsningen.

Det här är alltså den allra sista nyhetsuppdateringen från koordineringsteamet. Detta har hänt sedan sist:

Än en gång varmt tack till alla vid lärosäten, myndigheter och andra berörda aktörer som engagerat er i koordineringen av K3-projekten och framför allt deras respektive resultat. Vi hoppas att materialet kommer att spridas, användas och utvecklas vidare i det kontinuerliga arbetet med att främja nyttiggörande och möta våra gemensamma samhällsutmaningar.