I månadsskiftet juni-juli lanserades den ombyggda k3-webben, där fokus har flyttats från de enskilda projekten till de framtagna resultaten och hur de kan användas av relevanta målgrupper.
Inget material har tagits bort men dock stuvats om så att fokus ligger på de verktyg, rapporter och annat som ni alla tagit fram, grupperat efter olika behovsområden. För den som vill veta mer om projektet bakom resultaten finns kontaktuppgifter till koordinerande lärosäten kvar. Material från projektgemensamma workshops och liknande finns också kvar, men har nu döpts om till Projektgemensamt, där även material från konferenser finns publicerat. Filmade webinarier och annat projektspecifikt material har flyttats till respektive projekts sida. Välkommen att ta del av dem! Om det är något du undrar över, saknar eller vill korrigera, mejla projektledningen för K3-koordineringen på mejladress projektledning@k3-projekten.se. Tack!

K3-koordineringen får förlängd dispositionsrätt
För att K3-koordineringsprojektet ska kunna avsluta sitt uppdrag med god kvalitet och för att säkerställa att K3-resultaten på bästa sätt tas om hand även i framtiden, har projektledningen begärt och fått beviljad förlängd dispositionsrätt av befintliga medel t.o.m. 31 oktober 2021.

Oavsett form och omfattning av en eventuell fortsatt koordinering, kommer hemsidan k3-projekten.se att finnas kvar minst till halvårsskiftet 2023, tack vare stödfinansiering från Föreningen UniLink. UniLink har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället om samlar i dagsläget samverkansstödsfunktioner vid 23 av Sveriges lärosäten.