Projektet PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan – där 76 forskare/lärare gjort utbyten i icke-akademiska organisationer, avslutas nu i juni. Erfarenheter från dessa utbyten har resulterat i en digital handbok för andra forskare/lärare som vill genomföra ett utbyte och lärosäten som vill driva personrörlighetsprogram. Här kan du ta del av inspirationsmaterial i form av filmer, rapporter och presentationer samt tips och rekommendationer.

Detta passar utmärkt nu när Vinnovas utlysning ”Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2021” nyligen har öppnat:

Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2021 | Vinnova