Nu kan du ta del av resultaten från de 18 K3-projektens arbete!

Ungefär hälften av projekten har presenterat sitt arbete vid kortare lunchwebinarier, som finns publicerade som korta filmer här.

Den 15 och 16 april träffas deltagare från Sveriges universitet och högskolor tillsammans med andra berörda aktörer för att summera resultaten av den stora Vinnova-finansierade satsningen på stärkt nyttiggörande genom samverkan. Här finns många användbara metoder som underlättar för den som vill använda samverkan i forskning och undervisning.

Ta chansen att öka dina kunskaper, att inspireras och att bli delaktig i att forma morgondagens satsningar på en utvecklad högskolesamverkan!

Läs mer om och anmäl dig till K3-projektens slutkonferens här.