Projektresultat uppe nu

  • 1 december 2020

Samtliga lunchwebinariers PPT-bilder samt allt fler slutleveranser från projekt ligger nu uppe på sidan för Resultat & lärande.