Nu är det formellt klart att Luleå Tekniska Universitet tar över projektägarskapet för koordineringen av K3-portföljen.

– Det är ett strategiskt viktigt uppdrag då man länge satsat stora resurser på att stärka lärosätenas samverkanskapacitet via ett flertal regeringsbeslut och myndighetsuppdrag. Vi kommer att driva arbetet vidare genom att tillgängliggöra resultat, men också genom att säkerställa att vi kan fortsätta möjliggöra samverkan mellan lärosätena i nätverk och erfarenhetsutbyten i syfte att fortsätta stärka samverkanskapaciteten. Det är väldigt roligt att vi på LTU, med vår långa erfarenhet av samverkan, kan ta detta vidare, säger projektledaren Marita Holst.

Det nya koordineringsuppdraget involverar även LTU Business, som omarbetar K3K-webben, genomför ett flertal webbinarier samt planerar och genomför en slutkonferens. Kontinuiteten i projektet uppnås genom att de nationella samordnarna Ewa Klasson Wehler och Petra Norling fortsätter sina uppdrag under Luleå tekniska universitets projektledning. (Samtliga kontaktuppgifter hittas under Om K3-projekten – Kontakt.)

Läs hela pressmeddelandet här.

Marita Holst LTU
Marita Holst, LTU