Lunchwebinarier pågår!

  • 20 oktober 2020

Under kommande månader avslutar de flesta av K3-projekten sitt arbete och en myriad av verktyg, metoder, rekommendationer och erfarenheter blir tillgängliga för den som vill/behöver utveckla sitt arbete med nyttiggörande och samverkan med externa parter.

Du kan redan nu få en överblick av resultaten genom att lyssna på korta presentationer av några av projekten vid ett Zoom-möte. Kanske medan du äter lunch mellan övriga möten? SPRID gärna inbjudan till dem du tror har intresse eller behov av att känna till de olika projektens resultat!

Preliminärt schema – se kalendariet för uppdateringar

Tid: 12.15-12.45. Format: 20 min presentation + 10 min frågor.