Vad är Omar?

Omar är ett Vinnova-finaniserat projekt som har två mål. Det ena är att identifiera framgångsfaktorer och få bättre förståelse för omvärldens syn på vad som gör samverkansarenor lyckosamma. Det andra är att de lärosäten som medverkar i Omar ska dra nytta av projektet för att utveckla sina egna arenor. Syftet är att skapa en gemensam verktygslåda av erfarenheter runt framgång i samverkansarenor. Samverkansarenor är fysiska och virtuella mötesplatser för akademi, samhälle och industri.

Omar är ett Vinnova-finaniserat projekt som har två mål. Det ena är att identifiera framgångsfaktorer och få bättre förståelse för omvärldens syn på vad som gör samverkansarenor lyckosamma. Det andra är att de lärosäten som medverkar i Omar ska dra nytta av projektet för att utveckla sina egna arenor. Syftet är att skapa en gemensam verktygslåda av erfarenheter runt framgång i samverkansarenor. Samverkansarenor är fysiska och virtuella mötesplatser för akademi, samhälle och industri.

Vilka medverkar i Omar?

OMAR är en samverkan mellan Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Jönköping University, Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hur initierades Omar?

Projektet startade år 2018 med bas i ett annat projekt som fokuserade på den inre kontextens framgångsfaktorer. Omar fokuserar på de yttre faktorernas kontext för framgång.

Vad kommer Omar att fokusera på i höst?

Under hösten kommer projektet samla upp erfarenheter och sammanställa dessa en rapport. Goda exempel från involverade arenor kommer också att färdigställas.

Hur kommer resultatet från Omar att paketeras och presenteras?

I slutet av år 2020 kommer resultatet av Omar att presenteras i en rapport. Rapporten kommer att definiera framgångsfaktorer och ta upp goda exempel på metodförslag kopplat till involverade arenor. Resultatet kommer vara av nytta för olika aktörer, så som organisationer, företag och lärosäten, som vill utveckla samverkansarenor.

Fakta om projektet OMAR

  • Projektledande lärosäte: Högskolan i Skövde
  • Budget: 8 000 000 kr
  • Projekttid: t.o.m. 31 dec 2020
  • Arbetsmetod: Möten kring framgångsfaktorer på de olika lärosätena, seminarier kopplade till mötena om respektive arena, samt dialog med externa parter kopplade till arenorna.

För mer information, kontakta

Mats Rydehell, Högskolan i Skövde, chef för avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation
E-post mats.rydehell@his.se, Tel 0500 44 82 64

Läs mer om OMAR här