”Communication is key”, brukar man säga och syfta på vikten av samförstånd i relationer, såväl professionellt som privat. I Samsynwikin samlas de väsentligaste begreppen om högskolors och universitets samverkan. Den vänder sig till alla involverade, både vid lärosäten och alla andra samverkansparter.

Begreppen presenteras med översiktliga definitioner och exempel för djupare förståelse. Syftet är att inspirera och bidra till en ökad gemensam förståelse och insikt om vad samverkan med universitet och högskolor är och kan vara.

Alla som vill bidra till artiklarnas innehåll eller utformning är välkomna att göra det! Det är wikins själva livsnerv att ta vara på den samlade kunskapen, från såväl högskolesektorn som övrig offentlig och ideell sektor samt näringslivet. Så ser du något som kan förtydligas eller som du reagerar på – bidra gärna! I filmen och på www.samsynwiki.su.se finns instruktioner hur du kommer igång. Välkommen till Samsynwiki!