En delleverans från INSA-projektet är JTH-IC: Tekniska Högskolans noder för genomförande av utbildning och forskning i en internationell miljö.

JTH-IC har ett upplägg som gynnar såväl studenter som företag. Studenter kan göra sin praktik eller examensarbete i samverkan med ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska studier, och företaget får kontakt med nya kompetenser och samtidigt hjälp med utveckling. Campus finns i såväl som Asien som Nord- och Sydamerika. Läs mer om upplägget här.

Klicka på bilden för att se hela foldern om JTH-IC.
Bild ur foldern om JTH-IC.