Inför halvårsskiftet pågår en process för att lämna över ägarskapet för den nationella koordineringen av K3-projekten. Processen kommer att vara avslutad inom kort men den har i kombination med Covid-19-situationen resulterat i en viss försening i planeringen av höstens aktiviteter. Det kan även komma att påverka bemanningen. Mer information kommer inom kort! Välkommen att kontakta projektledningen om du har frågor.