Den 12 mars möttes representanter från K3-projekten och från berörda myndigheter för att diskutera framtiden: hur kommer projektens leveranser att se ut och hur kan vi säkerställa att de tas tillvara av rätt målgrupper?

Pga rådande omständigheter var det många av de över 80 anmälda som valde att stanna hemma, men panelsamtal och gruppdiskussioner gick utmärkt att genomföra trots allt och allt material från konferensen finns nu att ta del av här.

K3-koordineringsgruppen bearbetar för närvarande idéer och medskick från samtalen, och återkommer med nästa steg i april.

Dela gärna teasern från konferensfilmen!

Panelsamtal med Viveka Persson, UKÄ, Katarina Nordqvist, Formas, Paul Pettersson, Mdh och Maria Landgren, Vinnova. Modererade gjorde Eva Klasson Wehler, SU/K3k.