Många projekt får ofrivilliga förseningar i projektgenomförandet till följd av de restriktioner som myndigheternas rekommendationer medför. Det innebär att vissa skulle behöva förlängning av dispositionstiden för sina projekt. Se nedan för meddelande från Maria Landgren.

”Vinnova jobbar på för att kunna underlätta för pågående projekt som får problem pga den nuvarande situationen. För de projekt som behöver förlängning rekommenderas att ni anhåller om detta i samband med nästa lägesrapport, vilken för de flesta ska skickas in i maj. I länken nedan finns aktuell info från Vinnova apropå Corona-viruset. ”

https://www.vinnova.se/m/corona/