Kan integration av nyanlända få en välkommen skjuts genom att träffas, laga och äta mat tillsammans? Den frågan söker forskaren Cecilia Olsson och föreningen Vän i Umeå svar på tillsammans.

Cecilia Olsson forskar inom kostvetenskap vid Umeå universitet. Hon och organisationen Vän i Umeå träffade varandra för ganska precis ett år sedan under ett seminarium som kallas för AIMday. En dag där universitetets forskare och aktörer från företag, organisationer och myndigheter möts för att diskutera aktuella samhällsutmaningar inom ett givet tema – i fjol var ämnet demokrati.

Efter AIMday erbjöds forskare att söka utvecklingsmedel för samverkan, ett bidrag finansierat genom det nationella Vinnova-projektet SAFIR. Utlysningen gällde för ansökningar om medel upp till 50 000 kr, avsedda att initiera samverkan. Cecilia Olsson tog chansen.

Är du nyfiken på att se vad det resulterade i?

Se filmen ”Matnyttig samverkan” om det samverkansprojekt som mötet ledde till.

Forskaren Cecilia Olsson kommenterar: Ideella insatser som bygger på att människor gör saker tillsammans på lika villkor, i detta fall laga mat och äta tillsammans, kan utgöra ett viktigt komplement till myndigheters och kommuners uppdrag i mottagandet av nyanlända. I dessa informella och trygga sammanhang finns förutsättningar att skapa en känsla av meningsfullhet och ökad interkulturell förståelse.

På frågan om vad bidraget har betytt för projektet svarar Cecilia Olsson att även ett mindre anslag för samverkan kan ha betydelse för att en forskare ska gå från en vilja till samverkan, till att faktiskt genomföra det i praktiken. Hon tror även att bidraget indirekt kan ge viss tyngd åt verksamheten hos samverkanspartnern.