I två dagar deltog representanter från akademin och övriga sektorer på Social Innovation Summit (SI Summit) i Malmö. SI Summit är nordens största mötesplats för människor som i sitt arbete, i sitt uppdrag eller på sin fritid utvecklar samhället tillsammans med andra. Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser.

En session arrangerades av Vinnovaprojektet Samsyns, ett projekt som i wikipediaformat, skapat ett samverkanslexikon där olika samverkansbegrepp förklaras. Wikin skall nu öppnas upp och ge fler möjlighet att vara med och definiera begreppen.  Workshoppen leddes av Jens Sjölander och Daniel Gustafsson från Malmö universitet och Mattias Dyrvik från Örebro universitet som ledde diskussionen om begreppen social innovation och nyttiggörande.

Många ville vara med och diskutera begreppen och rummet på Slagthuset blev snabbt fullsatt.
Diskussionerna var intensiva och ett flertal deltagare utryckte en uppskattning över initiativet att definiera och förklara begrepp som på olika vis påverkade praktiken. Diskussionerna gav en mängd olika förslag på källor och perspektiv på begreppen. En reflektion kring wikin var att språket behöver göras mer tillgängligt och att förklaringarna inte bara ska handla om kunskap från den akademiska världen utan även det omvända.

Ordet nyttiggörande upplevdes som ett okänt och kanske även kontroversiellt begrepp, och att rimligtvis borde innefatta fler aktiviteter  än utbildning och publicering.

Vi fångade några röster bland de som deltog på workshopen och frågade dem varför de valde att gå på just detta seminarium.

Filippa Engstrand, Boost by FCR (Rosengård)
Jag visste nog inte vad jag hade att förvänta mig, jag tycker att det är bra att akademin intresserar sig för social innovation. Jag är positivt överraskad över wikin och ser verkligen nyttan med den. Men akademin måste lyssna på oss som jobbar ute i verkligheten, och vilja samverka med oss.

Brigitta Jaksa, Södertörns högskola
Jag tycker att begreppen är viktiga att diskutera, och eftersom det inte finns någon överenskommelse om dem är det jättebra att vi får möjlighet att kommentera.
I nuläget är begreppet nyttiggörandet bara från akademin till omvärlden men inte tvärtom. Det ska inte vara en envägsprocess. Om vi ska prata om wiki ska begreppet vara mer balanserat.

Social innovation är så kontroversiellt och debatterat begrepp, och wikin borde ta avstamp i det och beskriva det. Det är inte ngt standardiserat begrepp än och vi måste vara försiktiga i hur vi använder det. Det finns en risk att man använder social innovation som värdeskapande aspekt inom marknadsföring, lite som green washing inom hållbarhetsbegreppet. Vidare diskussion är viktig.

Lars U Kobro, Universitetet i sörost -Norge
Jag kände inte till wikiprojektet och jag tycker att det är väldigt viktigt och relevant att diskutera vilken mening vi lägger i orden vi använder. Förslag på förklaring – ”Att göra en akademisk kunskap nyttig”. Varför används inte den förklaringen. För mig är det en önskan att ta idén till Norge och försöka göra samma.

Nu skall wikin öppnas upp för fler att delta i begreppsutveckling samt andra utbildningsinsatser om begreppens mening och innebörd. Behovet av dessa typer av diskussioner kring samverkanspraktiken framstår som uppenbart. Ta även chansen att titta in och kommentera begreppen på SAMSYN:s hemsida – https://samsynwiki.su.se/wiki/Kategori:Begrepp